El projecte educatiu del centre

Des de la innovació pedagògica i amb l’objectiu de formar persones integrals –competents, conscients, compassives i compromeses– per a una societat diferent emmarcada en ple segle XXI, proposem un projecte educatiu centrat en la formació integral de les persones i basat en 4 eixos fonamentals:

 • Aprendre a...
  • Aprendre a ser

   Aprendre a conèixer-se i acceptar-se a si mateix, a desenvolupar les pròpies facultats i capacitats, a tenir recursos propis, a assumir responsabilitats personals i socials amb actitud positiva. Volem educar en cadascuna de les múltiples dimensions de la condició humana: la intel·lectual, la volitiva, l’afectiva, l’ètica, l’estètica, la religiosa, la creativa, la física...  amb una visió integradora

  • Aprendre a saber

   Facilitar l’aprenentatge dels nostres alumnes i desenvolupar el seu potencial, motivar i potenciar la seva curiositat i el gust per descobrir i saber, transmetre cultura, capacitat per a l’estudi, ajudar a treballar i assimilar, fer pensar. Ajudar a comprendre, a enriquir-se, a conèixer a fons les coses, i a obrir camps nous. Volem fer passar els nostres alumnes del pensament aliè al pensament propi, d’un estat receptiu a una passió creativa personalitzant el procés d’aprenentatge

  • Aprendre a conviure

   Aprendre a conviure és aprendre a estimar, a acceptar, a renunciar, a no ser el centre de tot, a mirar amb els altres la vida. La persona és única i irrepetible, però necessita altres persones. Un mateix aprèn a ser gràcies a l’estima, l’acceptació i el reconeixement dels altres. La convivència comporta tolerància i respecte. A Sant Ignasi volem treballar escales de valor vàlides i ser-hi conseqüents

  • Aprendre a viure la fe

   L’escola, respectuosa amb la llibertat de tots, promou la reflexió sobre la fe i la seva vivència proposant l’Evangeli, oferint acompanyament, integrant la fe i la vida, donant imatge viva de l’Església i dialogant des de la fe amb el món i la cultura.

 •  

  Si desitges conèixer la política de qualitat de l'escola ho pots sol·licitar enviant un correu electrònic a info.santignasi@fje.edu