Educació Primària

Acompanyem cada alumne en el seu procés d’aprenentatge perquè assoleixi uns coneixements de manera integrada, aprengui a pensar i aprengui a aprendre.

  • A Jesuïtes Sarrià – Sant Ignasi, acompanyem cada alumne en el seu procés d’aprenentatge perquè assoleixi una competència social i emocional, atenent la diversitat i facilitant l’adquisició d’unes estratègies d’aprenentatge, tècniques i hàbits d’estudi que permetin als alumnes atènyer uns coneixements de manera integrada, aprendre a pensar i aprendre a aprendre.

    L’Educació Primària proporciona als infants una educació que els permet assegurar el seu desenvolupament personal i posar les bases d’una formació basada en l’autonomia personal, la responsabilitat, la solidaritat, la llibertat, la participació i el compromís individual i col·lectiu, i participar en la construcció d’un món millor i continuar aprenent al llarg de la vida.