Realització de projectes d’audiovisuals i espectacles

Cicle Formatiu de Grau Superior

Titulació Tècnic/a superior en Realització de projectes d'audiovisuals i espectacles
Durada 2 cursos
Hores lectives 1.683 h
Hores en empreses 383 h
Horari Tardes, de dilluns a divendres

 

 • Objectius academics

  Els cicles superiors de l'àrea d'audiovisuals contribueixen a la formació de persones especialistes que fan possible l'elaboració de programes audiovisuals i d'espectacles, des de la gestió de recursos fins a la presa i tractament d'imatges i sons, organitzant, supervisant i executant les diferents fases de creació de material audiovisual de diferent naturalesa.

 • Perfil d'estudiants

  Els estudiants del CFGS Realització de projectes d'audiovisuals i espectacles són persones capacitats per organitzar i supervisar la preparació, realització i muntatge de projectes audiovisuals filmats, gravats o en directe, així com regir els processos tècnics i artístics de representacions d'espectacles en viu i esdeveniments, tot coordinant els mitjans tècnics i humans i controlant el contingut, la forma, el projecte artístic i la qualitat establerta.

  En acabar un cicle de grau superior es pot accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau o al món laboral.

  • La durada d’aquests estudis és de 2.066 hores (1.683 en un centre educatiu i 383 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

   Curs 1.
   Mòdul Hores
   Planificació de realització en cinema i vídeo 66
   Processos de realització en cinema i vídeo 165
   Planificació de la realització en televisió 132
   Processos de realització en televisió 66
   Planificació del muntatge i postproducció d’audiovisuals 132
   Planificació de la regidoria d’espectacles i esdeveniments 66
   Mitjans tècnics audiovisuals I escènics 165
   Llengua estrangera: Anglès 66

    

   Curs 2.
   Mòdul Hores
   Planificació de la realització en cinema i vídeo 99
   Processos de realització en TV 66
   Realització del muntatge i postproducció d’audiovisuals 132
   Processos de la regidoria d’espectacles i esdeveniments 66
   Formació i orientació laboral 99
   Empresa i iniciativa emprenedora 66
   Formació en centres de treball 380
   Projecte de realització de projectes audiovisuals I espectacles 99
   Llengua estrangera: Anglès 66
   Cultura audiovisual 66
   Realització multimèdia 66

    

   • Tècnic de realització de televisió en control
   • Tècnic de realització de televisió en estudi
   • Tècnic de direcció de cinema
   • Secretari de rodatge
   • Tècnic en edició de VTR
   • Tècnic mesclador de vídeo
   • Tècnic en postproducció
   • Tècnic de direcció en espectacles
   • Regidor de teatre
   • Ajudant de direcció en cinema
   • Ajudant de realització de vídeo
   • Ajudant de realització de televisió
   • Responsable d'àrea d'audiovisuals (en empreses alienes a l'activitat)
   • Muntador/a  de cinema
   • Editor muntador/a de vídeo
   • Cap de regidoria
   • Regidor/a d'espectacles en viu
   • Regidor/a d'esdeveniments