Producció d'audiovisuals i espectacles

Cicle Formatiu de Grau Superior

Titulació Tècnic/a Superior en Producció d’audiovisuals i espectacles
Durada 2 cursos
Hores lectives 1.782 h
Hores en empreses 383 h
Horari Tardes, de dilluns a divendres

 

 • Objectius acadèmics

  Els cicles superiors de l'àrea  d'audiovisuals contribueixen a la formació de persones especialistes que fan possible l'elaboració de programes audiovisuals i d'espectacles, des de la gestió de recursos fins a la presa i tractament d'imatges i sons, organitzant, supervisant i executant les diferents fases de creació de material audiovisual de diferent naturalesa.

 • Perfil d'estudiants

  Els estudiants de CFGS Producció d'audiovisuals són persones amb capacitats per planificar, organitzar, supervisar i gestionar recursos econòmics, materials, tècnics i humans per a la producció d'audiovisuals, espectacles i esdeveniments, i assegurar el compliment dels plans o objectius de la producció en el temps i les condicions de cost i qualitat establertes.

  En acabar un cicle de grau superior es pot accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau o al món laboral.

  • La duració d'aquests estudis és de 2.165 hores (1.782 en un centre educatiu i 383 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

   Curs 1.
   Mòdul Hores
   Planificació de projectes audiovisuals 99
   Gestió de projectes de cinema, vídeo i multimèdia 99
   Gestió de projectes de televisió i ràdio 99
   Planificació de projectes d’espectacles i esdeveniments 132
   Mitjans tècnics audiovisuals i escènics 66
   Gestió de projectes d’espectacles i esdeveniments 99
   Administració i promoció d’audiovisuals i d’espectacles 66
   Eines informàtiques per al desenvolupament de projectes audiovisuals i espectacles 66
   Llengua estrangera: Anglès 66

    

   Curs 2.
   Mòdul Hores
   Planificació de projectes audiovisuals 66
   Gestió de projectes de cinema, video i multimedia 66
   Gestió de projectes d’espectacles i esdeveniments 99
   Mitjans tècnics audiovisuals i escènics 66
   Administració i promoció d’audiovisuals i d’espectacles 66
   Eines informàtiques per al desenvolupament de projectes audiovisuals i espectacles 66
   Formació i orientació laboral 99
   Empresa i iniciativa emprenedora 66
   Projecte de producció d’audiovisuals i espectacles 99
   Llengua estrangera: Anglès 66
   Cultura audiovisual 66
   Postproducció 66

    

   • Ajudant de producció de cinema
   • Ajudant de producció de vídeo
   • Ajudant de producció de televisió
   • Ajudant de producció d'animació
   • Ajudant de producció de multimèdia
   • Ajudant de producció de ràdio
   • Cap de producció d'espectacles en viu i esdeveniments
   • Ajudant de producció d'espectacles en viu i esdeveniments
   • Gerent de companyia