Integració Social

Cicle Formatiu de Grau Superior

Titulació Tècnic Superior en Integració Social
Durada 2 cursos
Hores lectives 1.584 h
Hores en empreses 383 h
Horari Tardes, de dilluns a divendres

 

 • Objectius acadèmics

  Formar a professionals de qualitat amb capacitat per programar, organitzar, desenvolupar i avaluar activitats d'integració social, valorar la informació obtinguda en cada cas i determinar i aplicar les tècniques més adequades per al desenvolupament de l'autonomia personal i la inserció ocupacional de la persona.

 • Perfil d'estudiants

  Els estudiants del CFGS Integració Social són persones amb esperit participatiu, compromesos amb la realitat social, imaginatius i amb ganes de treballar en l'àrea social i cultural, capaços d'organitzar, desenvolupar, aplicar i avaluar activitats d'integració social tant educatives com assistencials.

  En acabar un cicle de grau superior es pot accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau o al món laboral.

  • La durada d’aquests estudis és de 1.967 hores (1.584 en un centre educatiu i 383 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

   Curs 1.
   Mòdul Hores
   Context de la intervenció social 132
   Metodologia de la intervenció social 132
   Promoció de l’autonomia personal 165
   Sistemes augmentatius i alternatius de la comunicació 132
   Atenció a les unitats de convivència 132
   Suport a la intervenció educative 99
   Formació i orientació laboral 33
   Llengua estrangera: Anglès 66

    

   Curs 2.
   Mòdul Hores
   Inserció sociolaboral 165
   Atenció a les unitats de convivència 132
   Mediació comunitària 99
   Habilitats socials 99
   Primers auxilis 33
   Formació i orientació laboral 33
   Empresa i iniciativa emprenedora 66
   Projecte d’integració social 66
   Llengua estrangera: Anglès 66

    

   • Tècnic/a de programes de prevenció i inserció social
   • Educador/a d'equipaments residencials de tipus diversos
   • Treballador/a familiar
   • Auxiliar de tutela
   • Tècnic/a d'integració social
   • Educador/a d'educació especial
   • Monitor/a de persones amb discapacitat
   • Tècnic/a de mobilitat bàsica
   • Mediador/a ocupacional i/o laboral
   • Mediador/a comunitari/ària
   • Mediador/a intercultural
   • Tècnic/a en ocupació amb suport
   • Tècnic/a d'acompanyament laboral
   • Monitor/a de rehabilitació psicosocial