Publicitat i màrqueting

Cicle Formatiu de Grau Superior

Titulació Tècnic/a Superior en Publicitat i màrqueting
Durada 2 cursos
Hores lectives 1.650 h
Hores en empreses 350 h
Horari Tardes, de dilluns a divendres

 

 • Objectius acadèmics

  La competència general d’aquest tècnic consisteix en Assistir en l’elaboració i seguiment de les polítiques i plans de màrqueting, analitzant les variables del màrqueting mix per aconseguir els objectius comercials definits per l’empresa.

 • Perfil d'estudiants

  Els estudiants de CFGS de Publicitat i màrqueting són persones amb capacitats per dissenyar la política de relacions públiques de l’empresa i organitzar i gestionar esdeveniments de màrqueting i comunicació.

  En acabar un cicle de grau superior es pot accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau o al món laboral.

  • Aquests estudis tenen una durada de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuides en dos cursos acadèmics.

   Curs 1.
   Mòdul Hores
   Gestió econòmica i financera de l’empresa 132
   Investigació comercial 132
   Polítiques de màrqueting 165
   Llengua estrangera: Anglès 132
   Màrqueting digital 132
   Atenció al client, consumidor i usuari 132
   Formació i orientació laboral 99

    

   Curs 2.
   Mòdul Hores
   Disseny i elaboració de material de comunicació 132
   Treball de camp en la investigació comercial 66
   Llançament de productes i serveis 165
   Mitjans i suports de comunicació 99
   Relacions públiques i organització d’esdeveniments de màrqueting 165
   Projecte de màrqueting i publicitat 99
   Llengua estrangera: Anglès 132

    

  • Empreses establertes en diferents sectors de l’activitat econòmica, en el departamentde comunicació i màrqueting. Empreses d’investigació, estadístiques i estudis comercials. Tècnic de disseny i elaboració de material de comunicació. Tècnic en informació i assessorament d’esdeveniments de màrqueting