Direcció de Cuina

Cicle Formatiu de Grau Superior

Titulació Tècnic/a Superior  en Direcció de Cuina
Durada 2 cursos
Hores lectives 1.683 h
Hores en empreses 350 h
Horari Matins, de dilluns a divendres

 

 • Objectius acadèmics

  Formar professionals de qualitat amb capacitat de dirigir i organitzar la producció i el servei en cuina. Determinar ofertes i recursos, controlar les activitats d'aprovisionament, de producció i servei. Acomplir amb els objectius econòmics seguint els protocols de qualitat, higiene i protecció ambiental.

 • Perfil d'estudiants

  Els estudiants de GS Direcció de cuina són persones amb autonomia,  amb capacitats d'innovació, d'organització del treball, de responsabilitat, de relació interpersonal, de treball en equip i de resolució de problemes, capaços de dirigir i organitzar la producció i el servei a la cuina.

  En acabar un cicle de grau superior de Direcció de Cuina es pot accedir a qualsevol curs d'especialització (Alta Cuina, Sommelier, Pastisseria), a estudis universitaris oficals de grau o al món laboral.

  • Aquests estudis tenen una durada de 2.033 hores (1.683  lectives en un centre educatiu i 350 de pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

   Curs 1.
   Mòdul Hores
   Control de proveïment  de matèries primeres 98
   Processos de preelaboració i conservació en cuina 66
   Processos d'elaboració culinària 198
   Gestió de la qualitat i de la seguretat e higiene alimentària 33
   Gastronomia i nutrició 66
   Gestió administrativa i comercial en restauració 66
   Llengua estrangera: Anglès 66
   Formació i orientació laboral 66
   Empresa i iniciativa emprenedora 66
   Processos de servei 99

    

   Curs 2.
   Mòdul Hores
   Processos de preelaboració i conservació en cuina 66
   Elaboracions de pastisseria i rebosteria en cuina 99
   Processos d'elaboració culinària 99
   Gestió de la producció en cuina 66
   Gestió de la qualitat i de la seguretat e higiene alimentària 66
   Gestió administrativa i comercial en restauració 66
   Recursos humans i direcció d'equips en restauració 66
   Llengua estrangera: Anglès 66
   Formació i orientació laboral 33
   Projecte de direcció de cuina 66
   Segona llengua estrangera: Francès 66

    

   • Director d'aliments i begudes
   • Director de cuina
   • Cap de producció a la cuina
   • Cap de cuina
   • Segon cap de cuina
   • Cap de serveis d'àpats (càtering)
   • Cap de partida
   • Encarregat d'economat i bodega