Animació d'activitats físiques i esportives

Cicle Formatiu de Grau Superior

Titulació Tècnic/a Superior en Animació d’activitats físiques i esportives
Durada 2 cursos
Hores lectives 1.710 h
Hores en empreses 410 h
Horari Matins, de dilluns a divendres

 

 • Objectius acadèmics

  Formar a professionals de qualitat per ensenyar i dinamitzar jocs, activitats fisicoesportives recreatives, individuals i d'equip, activitats de condicionament físic en sala de fitness, entrenament personal i activitats en el medi aquàtic, adaptades a les característiques de l'entorn i de les persones participants.

 • Perfil d'estudiants

  Els estudiants del CFGS Animació d'Activitats Fisicoesportives són persones amb esperit participatiu, compromesos i amb ganes de treballar en activitats fisicoesportives, en el temps de lleure i l'esport.

  En acabar un cicle de grau superior es pot accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau o al món laboral.

  • La durada és de 2.120  hores (1.710 en un centre educatiu i 410 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

   Curs 1.
   Mòdul Hores
   Esports individuals (atletisme, gimnàstica, natació) 120
   Esports col·lectius (futbol, bàsquet, handbol, voleibol) 150
   Esports amb implements (tennis, bàdminton, hoquei, beisbol) 60
   Fonaments biològics i bases de condicionament físic 90
   Animació i dinàmica de grups 60
   Metodologia didàctica de les activitats fisicoesportives 90
   Activitats físiques per a persones amb discapacitats 90
   Llengua estrangera: Anglès 60

    

   Curs. 2
   Mòdul Hores
   Jocs i activitats físiques recreatives 20
   Esports col·lectius (futbol, bàsquet, handbol, voleibol) 60
   Fonaments biològics i bases de condicionament físic 60
   Organització i gestió d'una petita empresa del temps lliure 60
   Primers auxilis 30
   Salvament aquàtic 60
   Animació i dinàmica de grup 60
   Formació i orientació laboral 60
   Llengua estrangera: Anglès 60
   Crèdit de síntesi 60

    

   • Promotor/a, animador/a i monitor/a d’activitats fisicoesportives
   • Coordinador/a d’activitats poliesportives
   • Socorrista (títol official)
   • Monitor de poliesportiu
   • Col·laborador tècnic/a