Ensenyaments d’esports. Futbol nivell I

Cicle Formatiu de Grau Mitjà

Titulació Certificat de 1r nivell de futbol
Durada 1 curs
Hores lectives 345 h
Hores en empreses 150 h
Horari Matins, de dilluns a divendres (d’octubre a gener)

 

 • Objectius acadèmics

  Els continguts s'organitzen en quatre blocs de crèdits teoricopràctics: el bloc comú, format per crèdits que constitueixen les bases científiques i psicopedagògiques necessàries per a l'inici, l'adaptació i el perfeccionament de l'especialitat; el bloc complementari, format per crèdits relacionats amb el coneixement de l'entorn social i els recursos tecnològics de l'àmbit de l'esport; el bloc específic, format per crèdits de caràcter científic, tècnic i pràctic corresponents a la modalitat, disciplina o especialitat esportiva, i el bloc de formació pràctica, que es fa en centres on es poden aplicar els coneixements i les destreses adquirides.

 • Perfil d'estudiants

  El primer nivell d'aquests estudis capacita per dur a terme activitats d'iniciació al futbol i de promoció de la modalitat esportiva en categories infantils i en categories inferiors d'adults. També capacita per acompanyar l'equip durant la pràctica esportiva.

  • Aquests ensenyaments tenen una durada de 345 hores lectives I 150 hores en empreses del sector que s'imparteixen d'octubre a maig.

   Bloc Comú
   Mòdul Hores
   Bases anatòmiques I fisiològiques de l’esport I 20
   Bases psicopedagpogiques de l’ensenyament i l’entrenament I 25
   Entrenament esportiu I 30
   Fonaments sociològics de l’esport I 5
   Organització i legislació de l’esport I 5
   Primers auxilis i higiene de l’esport I 35

    

   Bloc Ëspecífic
   Mòdul Hores
   Desenvolupament professional I 10
   Direcció d’equips I 10
   Metodologia I 15
   Preparació física I 15
   Regles de joc I 20
   Seguretat esportiva 10
   Entrenament de porters 40
   Tàctica i sistèmes I 50
   Tècnica I 20
   Joc col·lectiu 20

    

   Bloc Complementari
   Mòdul Hores
   Terminologia Catalana 5
   Fonaments de l’esport adaptat 10

    

  • Superant el nivell I s’adquireixen els coneixements per ser entrenador de futbol en categories infantils i en categories inferiors d’adults. Acompanyant de l’equip Durant la pràctica esportiva. Promotor o promotora de futbol.

   Superant el nivell II s’adquireixen els coneixements per entrenar futbolistes i equips. Entrenador especialitzat en el perfeccionament de l’execució tècnica i tàctica dels futbolistes. Direcció de jugadors I equips durant els partits de futbol. Arbitratge.