Curs d'Accés a Grau Superior (CAS)

Titulació Certificat de superació del Curs d’accés a Grau Superior
Durada 1 curs
Hores lectives 700 h
Horari Matins, de dilluns a divendres

 

 • Objectiu acadèmic

  Les persones que superen aquest estudis poden accedir directament als Cicles Formatius de Grau Superior.

 • Perfil d'estudiants

  El curs s'organitza en dues parts, la comuna i l'especifica. En la part especifica del curs cal triar una de les quatre opcions (cientificotecnològica, humanística i social, artística i esportiva). Caldrà escollir l'opció prioritària per als ensenyaments de formació professional als quals es vol accedir posteriorment.

  Per accedir a aquest curs es necessita tenir el títol de Tècnic d'un Cicle Formatiu de Grau Mitjà.

  • Aquest curs té una durada d’un curs academic de 700 hores lectives organitzades en dues parts, la comuna i la específica.

   Matèries part comuna
   Mòdul Hores
   Llengua Catalana  
   Llengua Castellana  
   Llengua Anglesa  
   Matemàtiques  
   Tutoria  
    
   Matèries part específica
   Mòdul Hores
   Opció Cientificotecnològica (CT): Física-Tecnologia o Química-Biologia  
   Opció Humanística i Social (HS): Economia d'empresa o Psicologia i sociologia  
   Opció Artística (AR): Física-Tecnologia o Expressió gràfica i plàstica  
   Opció esportiva (EE)  
   Química-Biologia o Ciències de l'esport  

    

  • Les persones que superen aquests estudis poden accedir directament als Cicles Formatius de Grau Superior.