An education across borders

 • Una escola amb visió internacional

  Actualment la comunicació entre diferents àrees del món és cada vegada més fàcil. Som conscients que els nostres estudiants necessiten estar preparats per a fer front a la diversitat , per a aprendre a trobar un espai comú entre les diferents cultures i persones. Necessitem ampliar els nostres horitzons, amb la finalitat de millorar les nostres capacitats a l’hora de valorar allò que és més positiu, tant al nostre país com fora d’aquest.

  El nostre propòsit és que els estudiants es converteixin en professionals competents, capaços de fer front a les demandes que requereix la professió, i d’adaptar-se a la dinàmica del seu sector empresarial.

  Per aquest motiu, hem creat una xarxa internacional de contactes com element fonamental en l’educació que oferim, que ens permet un profitós intercanvi d’informació i de professors al més alt nivell i, a més, suposa una oportunitat única per als estudiants en acostumar-se a altres maneres de viure. El poder complimentar programes acadèmics a l’estranger els obre nous horitzons i estableix un vincle real amb el món professional.

  El nostre objectiu és proporcionar mobilitat internacional als nostres estudiants formant-los com a professionals oberts al món  impartint-los una formació sense fronteres.

 • Els nostres partners

  L’escola col·labora habitualment amb altres escoles superiors i universitats europees. Aquesta interlocució amb centres i organitzacions internacionals així com la relació amb el sector professional,  obre perspectives no només per garantir una formació de qualitat sinó també per aconseguir noves oportunitats en el mercat de treball.

  En el marc de la nostra estratègia de mantenir contactes internacionals, pertanyem a prestigioses associacions i xarxes internacionals que ens permeten desenvolupar projectes i obrir oportunitats en el camp de la investigació, la formació i l’intercanvi d’estudiants i professors.