Programa i projectes

 • Projecte AICLE

  És innegable que l'anglès ha esdevingut una eina de comunicació  internacional en tots els àmbits. Per aquest motiu, a Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi treballem la competència comunicativa en anglès introduint aquesta llengua a P3, assegurant-ne una bona base a Primària i consolidant-la a Secundària. Així, a l'ESO el 20 % del currículum acadèmic es desenvolupa en anglès.

  El projecte AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua Estrangera) o CLIL (Content Language Integrated Learning) potencia la pràctica dels coneixements d'una llengua estrangera alhora que s'aprenen continguts no lingüístics.

  El projecte AICLE suposa un enfocament innovador de l'aprenentatge i un canvi cap a la integració curricular amb l'objectiu de millorar la competència lingüística, fomentar l'autonomia i la iniciativa personals, desenvolupar la competència cultural i artística, i aprendre a aprendre. L'èmfasi d'AICLE  en la resolució de problemes i a saber fer les coses en una altra llengua, augmenta la motivació dels alumnes i referma la seguretat en ells mateixos.

 • Projecte Tresor

  El nostre model educatiu -fonamentat en l'aprenentatge més que no pas en l'ensenyament- té les seves arrels en la pedagogia ignasiana i en el treball per competències. La fortalesa de la xarxa d'escoles Jesuïtes-Educació facilita el lideratge pedagògic que acompanya l'autèntica renovació metodològica. En un context de canvis socioeducatius ràpids, l'ordinador és una eina fonamental.

 • Projecte de Formació Humana i Social

  Els objectius proposats des del pla d’acció tutorial queden reflectits en uns EIXOS DE FORMACIÓ HUMANA I SOCIAL que s’apliquen al llarg de tota l’etapa, atenent el moment i necessitats de cada edat. 

  Volem acompanyar els nostres alumnes en l'aprendre a ser i l'aprendre a conviure recollit al nostre ideari i volem que busquin el sentit de la seva vida. Per això els proposem plantejar-se les preguntes:

  QUI SÓC? Per treballar la seva dimensió personal. Ajudant-los a conèixer-se, a trobar-se amb ells mateixos i a madurar en la seva afectivitat.

  QUI SÓN ELS ALTRES? Per treballar la seva dimensió social. Educant en ells la sensibilitat respecte als altres, l'entorn i la societat per tal que esdevinguin persones respectuoses, participatives i solidàries en el món que els toca viure.

  QUI VULL SER? Per treballar la seva dimensió crítica. Orientant-los en la presa de decisions i en les seves opcions vitals de present i de futur. Acompanyant-los en la recerca del sentit de la seva vida.

  Els continguts, les activitats i les propostes que es fan als alumnes durant tota l’etapa tenen com a objectiu acompanyar-los en la recerca d’aquestes respostes.

 • Dimensió internacional

  La comunicació entre les diferents zones del món és cada vegada més fàcil, però alhora ens adonem que els nostres alumnes necessiten estar preparats per a poder afrontar el repte de la diversitat, conèixer les diferències existents  i saber  trobar un terreny comú entre la diversitat de cultures i persones.

  Com a part de la nostra estratègia HORITZÓ 2020 i com una de les banderes de la nostra escola, la internacionalització és un dels nostres principals objectius, per això incorporem aquesta dimensió en el nostre projecte educatiu.

  El nostre principal objectiu és obrir nous horitzons per als nostres alumnes, formant-los com a persones amb una ment oberta capaços de viure en diferents contextos culturals. Amb aquesta finalitat hem construït una xarxa de contactes internacionals com a component fonamental de l'educació que oferim.

  Volem crear consciència sobre la xarxa global de les nostres escoles de jesuïtes del món, intentant col·laborar més estretament per a oferir un major servei a favor de la fe, de la justícia i de la cura pel medi ambient, construint connexions entre els joves i oferint als nostres alumnes oportunitats per a una educació global.

  La nostra dimensió internacional consisteix a promoure iniciatives com ara intercanvis internacionals, participació europea en el desenvolupament de projectes i concursos internacionals, estades a l’estranger, i la implantació de llengües estrangeres en totes les etapes educatives.

  L’anglès és ara per ara la llengua de l’ensenyament, juntament amb el català i el castellà i d'altres llengües com el francès i l’alemany. Apostem per la importància de l'intercanvi cultural, per la col·laboració i la connexió, cultivant l’aprenentatge dels idiomes al llarg de la vida mitjançant oportunitats socials, culturals, religioses i acadèmiques orientades al servei acadèmic a través de les escoles associades.

  Les iniciatives de dimensió internacional permeten no només intercanvis fructífers entre escoles, sinó oportunitats úniques perquè els nostres alumnes experimentin altres formes de vida, donant-los una educació a través de fronteres.

  Així doncs a la Secundària oferim als nostres alumnes un seguit de propostes d’intercanvis amb escoles de països de parla anglesa, francesa i alemanya:

  • A 1r d’ESO: Intercanvi en anglès amb l’escola San Pio X (Treviso, Itàlia).

  • A 2n d’ESO: YES PROJECT (Young European Students): Intercanvi a tres bandes amb les escoles Leone XIII (Milà, Itàlia), Sint-Barbara College Humaniora (Gant, Bèlgica).

  • A 3r d’ESO: Intercanvi en francès amb l’escola La Favorite (Lió, França).

  • A 4t d’ESO: Intercanvi en francès amb l'escola Sacré-Coeur (Charleroi, Bèlgica) i intercanvi en anglès i alemany amb l’escola Cecilien-Gymnasium (Bielefeld, Alemanya) .

  • A 1r de Batxillerat: Intercanvis en anglès amb les escoles Sint-Barbara College Humaniora (Gant, Bèlgica), Mc Quaid (Rochester, EEUU), Sant Ignatius (San Francisco, EEUU) i  Saint Peter's School (New Jersey, EEUU), experiència a Auschwitz (Polònia), i participació en el JEEP (Jesuit European Educational Project), projecte que congrega estudiants d'escoles de jesuïtes de 8 països diferents de la Unió Europea i que, en una simulació de Parlament Europeu, debaten sobre afers estrangers i política internacional, economia i finances, salut pública i medi ambient, treball i política social, indústria, recerca i energia, llibertat, i justícia i drets humans.

  • A 2n de Batxillerat: Intercanvis en anglès amb les escoles Mc Quaid (Rochester, EEUU) i High School Xavier (Nova York, EEUU), recés a la comunitat de Taizé (França), i participació en el Tiltshift intenacional sobre els drets humans, projecte d’escoles membres de la Global Alliance of Leading-Edge Schools (GALES), que té com a objectiu dirigir la necessitat de visió, convergència i col·laboració global.

 • Programa d’auxiliars de conversa

  En el marc del projecte MULTILINGÜE proposem el Programa d’Auxiliars de Conversa (PAC). Aquests auxiliars són joves de parla anglesa que realitzen tasques d’assistència a les activitats previstes en el projecte multilingüe del centre augmentant la incidència de la llengua oral i col·laborant en les activitats AICLE. L’auxiliar de conversa col·labora també amb el professorat en les activitats d’ensenyament i aprenentatge de la llengua estrangera, així com en l’elaboració de materials complementaris del departament d’idiomes, i dóna un suport lingüístic, tant dins com fora de l’aula, que el situa com a referent de llengua per als alumnes i per als professors que imparteixen continguts en anglès. 

  Paral·lelament, els auxiliars de conversa ofereixen sessions de conversa en anglès amb grups reduïts d’alumnes. La seva presència continuada reforça el seu paper davant el grup i contribueix a crear un clima de confiança, imprescindible perquè l’alumne se senti a gust i participi activament en les activitats orals proposades. La coordinació amb els docents i la planificació de les intervencions setmanals de l’auxiliar són dues condicions per a una òptim funcionament de les classes de conversa. Aquestes giren entorn de temes treballats a classe, reforçant vocabulari i estructures gramaticals i practicant diferents funcions lingüístiques.