ESO

Acompanyem cada alumne en el seu creixement per tal que assoleixi competències socials i emocionals i adquireixi estratègies d'aprenentatge que li permetin assolir els coneixements de manera integrada i autònoma.

A Jesuïtes Sarrià – Sant Ignasi, acompanyem cada alumne atenent la diversitat i facilitant l'adquisició d'estratègies per aprendre a pensar i aprendre a aprendre.

  • A Jesuïtes Sarrià – Sant Ignasi, acompanyem cada alumne en el seu procés d’aprenentatge perquè assoleixi una competència social i emocional, atenent la diversitat i facilitant l’adquisició d’unes estratègies d’aprenentatge, tècniques i hàbits d’estudi que permetin als alumnes atènyer uns coneixements de manera integrada, aprendre a pensar i aprendre a aprendre.

    L’adolescència es caracteritza per ser una etapa de canvi i de transició de la infantesa a la joventut. Aquesta etapa de reajustaments personals, d’assumpció de nous valors, de configuració de la personalitat de l’adolescent és, per ella mateixa, una època difícil que demana unes pautes de comportament que contribueixin a anar madurant. A Jesuïtes Sarrià – Sant Ignasi acompanyem els adolescents en aquesta etapa important, per tal que els nostres alumnes assoleixin un grau de maduresa que els permeti assumir progressivament les responsabilitats personals i acadèmiques que, segons la seva edat, els pertoca. Aquest acompanyament per part dels educadors implica oferir als alumnes una atenció personal, una presència activa al seu costat, uns punts de referència clars, i l’exigència d’uns valors que permetin definir el perfil d’alumne que volem.