Batxillerat

El projecte educatiu del Batxillerat vol facilitar a l'alumne recursos que, un cop interioritzats, li permetin guanyar autonomia i llibertat i dissenyar un projecte personal de vida.

  • El Batxillerat és una etapa decisiva perquè l'alumne adquireixi una progressiva consciència que és ell el protagonista de la seva formació i s'adoni  que el camí cap a la maduresa passa per anar prenent opcions en diferents àmbits. La reflexió, l'anàlisi crítica, la formulació i la realització d'aquestes opcions l'aniran configurant com a persona.

    El projecte educatiu del Batxillerat vol facilitar a l'alumne recursos que, un cop interioritzats, li permetin guanyar autonomia i llibertat i dissenyar un projecte personal de vida. L'alumne, efectivament, es va fent capaç de participar en la configuració de la seva persona.