Oferta educativa

 • El projecte educatiu del centre

  Des de la innovació pedagògica i amb l’objectiu de formar persones integrals –competents, conscients, compassives i compromeses– per a una societat diferent emmarcada en ple segle XXI.

  Saber més
 • Infantil

  Proporcionem als alumnes més petits experiències ajustades a les seves capacitats i potencialitats per tal que es vagin desenvolupant de manera integral.

  Saber més
 • Primària

  Acompanyem cada alumne en el seu procés d’aprenentatge perquè assoleixi uns coneixements de manera integrada, aprengui a pensar i aprengui a aprendre.

  Saber més
 • ESO

  Acompanyem cada alumne en el seu creixement per tal que assoleixi competències socials i emocionals i adquireixi estratègies d'aprenentatge que li permetin assolir els coneixements de manera integrada i autònoma.

  Saber més
 • Batxillerat

  El projecte educatiu del Batxillerat vol facilitar a l'alumne recursos que, un cop interioritzats, li permetin guanyar autonomia i llibertat i dissenyar un projecte personal de vida.

  Saber més
 • Formació Professional

  El treball conjunt de les tres escoles d’Estudis Professionals de la xarxa ens permet aprendre contínuament, compartir experiències i construir un model educatiu innovador, sòlid i rigorós.

  Saber més