Descobrim la nostra escola

Els alumnes de 1r de Primària Inicial desenvolupen el projecte “Descobrim la nostra escola“ 

| 25-10-2017

L’escola és un lloc per aprendre juntament amb altres, on tothom hi aporta, i en el qual és possible explotar allò que ens encurioseix i acabar donant-hi resposta. L’escola acull els propis interessos i en potencia de nous. L’escola és més que un lloc físic i la conformen els seus membres, que constitueixen una comunitat d’aprenentatge. Cada escola és diferent de les altres i va canviant amb el temps per fer la seva funció segons on està situada, segons com són els mestres i els nens i nenes que hi van. La nostra escola pertany als jesuïtes i té unes característiques particulars que la identifiquen.

Aquest projecte que han desenvolupat els nens i nenes de 1r de Primària integra competències de diferents àmbits: coneixement del medi, lingüístic, digital, i artístic i plàstic. Així doncs, els més petits de la Primària han après a plantejar-se preguntes i a utilitzar estratègies de cerca de dades per trobar respostes, a interpretar i analitzar aquestes dades per comprendre la societat en què vivim, a interpretar l’espai per situar-se i desplaçar-s’hi. Han participat de la vida col·lectiva per millorar la convivència i afavorir un entorn més just i solidari.

En l’àmbit lingüístic han treballat l’expressió escrita a través de la producció de de tipologies diverses, i l’expressió oral produint textos de manera ordenada i comprensible, amb un lèxic bàsic, referit a fets i coneixements propers. Han utilitzat també dispositius digitals i les seves funcionalitats d’acord amb les tasques concretes i han cercat i seleccionat informació digital. I per acabar, han fet servir elements bàsics del llenguatge visual i han improvisat i creat amb  els elements i els recursos bàsics dels diferents llenguatges artístics.

El projecte s’ha desenvolupat en diverses fases: “ens visita un exalumne” – “ens organitzem” – “coneixem les persones i els espais” – “Descobrim Jesús mestre” – “Preguntem a casa: Per què anem a aquesta escola” – “Ens situem” – “Descobrim altres escoles del món” – “Construïm entre tots l’escola” – “Compartim com és la nostra escola”.