La nova Primària Inicial, de 1r a 4t

Aquest curs ha començat la nova Primària Inicial, un pas més en el projecte H2020

| 18-09-2017

En el marc del projecte H2020 en el qual està immers Jesuïtes Educació, iniciem una nova etapa per als cursos de 1r a 4t de Primària. Una etapa que dóna continuïtat als elements pedagògics i metodològics iniciats al MOPI (Educació Infantil) i que promou la formació integral dels nostres alumnes per a una societat diferent. Uns alumnes que volem que desenvolupin la seva capacitat per observar i comprendre el món, posant al seu abast eines i llenguatges diferents i facilitant el desenvolupament de les competències. Uns alumnes que desenvolupin el seu autoconeixement i el reconeixement de l'altre i que tinguin una mirada oberta als altres i al món que els envolta. Uns alumnes que a mesura que vagin descobrint i aprenent, puguin anar contribuint amb les seves accions a la construcció d'un món millor.

Amb aquest objectiu neix la PIN, la Primària Inicial, una etapa en què l'alumne és el centre del procés d'ensenyament/aprenentatge mitjançant la utilització de metodologies actives com l’aprenentatge basat en projectes (ABP), el treball cooperatiu i la integració d’estratègies cognitives que permetin a l’alumne reflexionar sobre el seu pensament i el seu aprenentatge.

Què volem aconseguir amb la PIN?

·         Assegurar l’adquisició de competències i subcompetències pròpies de l’etapa. 

·         Potenciar el desenvolupament de les intel·ligències múltiples.

·         Personalitzar l’aprenentatge

·         Facilitar l’aprenentatge de les llengües (català, castellà, anglès).

·         Desenvolupar el pensament matemàtic i científic.

·         Conèixer altres llenguatges: artístic, musical, computacional.

·         Desenvolupar l’autonomia i la creativitat de l’alumne.

·         Utilitzar eines digitals per a la creació i l'aprenentatge.

Com ho aconseguirem?

·         Aprenentatge basat en Projectes.

·         Projectes d'investigació i experimentació.

·         Projectes en relació a l'entorn: Canviem el nostre món.

·         Ambients d'aprenentatge.

·         Racons i tallers de llengua i matemàtiques.

·         Agrupacions flexiblesd'alumnes.

·         Seguiment personalitzat de l'alumne.

·         Docència compartida.

Amb la PIN també oferim espais, tan físics com temporals, que promouen la personalització de l’aprenentatge, com serien els ambients o racons d’aprenentatge, en els quals no només es potencia que cada alumne segueixi el seu ritme d’aprenentatge sinó també la seva creativitat. Seran moments propicis per desenvolupar-ne l'autonomia i que tindran presents les competències necessàries per al segle XXI.

Comparteix