10ª Jornada Europea de Mobilitat ERASMUS+

En aquesta jornada es va convocar als participants d'ERASMUS+ de Formació Professional, tant en modalitat d'estades d'estudis com de pràctiques. per compartir experiències. 

El passat 3 d'abril es va celebrar la 10ª Jornada Europea de Mobilitat a Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi. 

En aquesta jornada es va convocar als participants d'ERASMUS+ de Formació Professional de les tres escoles de Formació Professional de la Fundació, tant en modalitat d'estades d'estudis com de pràctiques. Vam compartir experiències entre els alumnes que van realitzar l'Erasmus el curs 2015-2016 i amb els que hi aniran aquest curs 2016-2017, i la comunicació va ser molt enriquidora per ambdues parts. 

Cada cop es valora més l'oportunitat que tenen els nostres alumnes de Formació Professional de poder sortir a l'estranger a fer les pràctiques a l'empresa, tant estudiants com titulats, així com les estades acadèmiques que tan bona acollida tenen entre els alumnes de Sant Ignasi.

Els assistents i els participants, veritables protagonistes d'aquestes estades, van sortir molt satisfets de la Jornada i van rebre de mans de Xavier Dalmau i Marta Munté el diplomes de participació en aquest projecte conjunt de les tres escoles jesuïtes d’FP.

El curs 16-17 han gaudit de beques d'estudis 17 alumnes de Sant Ignasi: 8 d'Hostaleria i Turisme, 5 de Màrqueting i 4 d'Audiovisuals.

El curs 15-16 van gaudir de beques de pràctiques 31 alumnes, 7 de Sant Ignasi, 8 de Joan XXIII i 16 del Clot, amb una distribució per àrees:  4 d’Hostaleria i Turisme, 1 d'Audiovisuals, 1 de Màrqueting, 3 d'Esports, 2 d'Administració i Finances, 8 d’Informàtica, 8 d'Energies Renovables, 2 d'Audiologia protètica i 2 de Laboratori Clínic i Biomèdic.