RadioNET

RadioNet és una de les matèries optatives que s’ofereixen a 1r d’ESO. En aquest espai els alumnes participen en un taller de radio on la utilització d'aquest mitjà ajuda a aprofundir en la comprensió i expressió orals, així com les produccions escrites que cal elaborar prèviament. 

| 05-02-2018

RadioNet és una de les matèries optatives que s’ofereixen a 1r d’ESO. En aquest espai els alumnes participen en un taller de radio on la utilització d'aquest mitjà ajuda a aprofundir en la comprensió i expressió orals, així com les produccions escrites que cal elaborar prèviament. 

Aquesta matèria permet millorar l'expressió oral a través de l’elaboració de discursos més coherents i adequats dins i fora de l’àmbit radiofònic, ajuda a millorar la lectura i la vocalització i permet conèixer diferents tipologies textuals. D’altra banda facilita la millora de l'expressió escrita dins i fora de l'àmbit radiofònic a través de la pròpia redacció del programa i d'altres tipus de redaccions (rúbriques i decàlegs) i els alumnes aprenen a utilitzar competències digitals (programari, equip tècnic, blog/site) alhora que fomenta el treball en equip (coneixement de rols, creació de grups).

 

 

Comparteix
La notícia parla de: