Respecte-Escola Amable a 1r d'ESO

En el marc de l’Espai Magis, els alumnes de 1r d’ESO estan duent a terme unes activitats que tenen com a objectiu reflexionar i elevar el seu nivell de CONSCIÈNCIA sobre el respecte i la bona convivència, per tal de SER una escola AMABLE.

| 12-05-2017

En el marc de l’Espai Magis, els alumnes de 1r d’ESO estan duent a terme unes activitats que tenen com a objectiu reflexionar i elevar el seu nivell de CONSCIÈNCIA sobre el respecte i la bona convivència, per tal de SER una escola AMABLE.

En una primera sessió, s’ha dut a terme dinàmiques grupals per acompanyar els alumnes a descobrir, de forma vivencial, quant n’és de freqüent, sense adonar-nos, la manca de coherència entre el que pensem, el que sentim i el que fem.

A la segona sessió, tots els grups-classe van visionar un vídeo elaborat per un company sobre bones i males pràctiques a espais comuns com els patis, menjadors, lavabos…

La tercera sessió ha estat una trobada-testimoni dels nois i noies de cada secció, amb el personal de cuina, menjador, patis i neteja. L’objectiu de la sessió, ha estat connectar amb el RESPECTE - ESCOLA AMABLE com a valor. De forma natural, cada persona implicada en el servei de cuina, menjador, patis i neteja s’ha presentat i ha explicat el temps que porta treballant a l'escola, quin és el seu horari i la seva feina, com se sent fent-la, quines coses li agraden de la seva tasca i quines li agradaria que canviessin (àrees de millora) vers la relació dels alumnes amb elles i amb l'espai, i finalment quines són les conseqüències que reben de les nostres accions. En aquesta sessió també s’ha convidat als noies i noies a fer propostes de millora, a comprometre's a col·laborar-hi.

En la línia del Positive Discipline, volem que cada alumne se senti escoltat, s’impliqui i influeixi en la millora de l’escola de la qual en forma part fent-li veure que les seves propostes i aportacions s’estudien i poden arribar a implementar-se i així es senti protagonista i responsable de les seves accions.

Comparteix
La notícia parla de: