P4 C treballa el projecte de les foques

Durant el primer trimestre, els alumnes d’Infantil treballen el projecte de l’animal de les seves classes. A P4 C han treballat el projecte de les foques.

| 23-11-2015

Durant el primer trimestre, els alumnes d’Infantil treballen el projecte de l’animal de les seves classes. A P4 C han treballat el projecte de les foques: els petits alumnes han elaborat de manera col·laborativa un mural per tal d’aprendre a reconèixer les diferents parts més rellevants de la figura de l'animal.

Per tal de dur a terme l'activitat, tots els nens han dibuixat amb retolador l’animal de la classe i, posteriorment, entre tots, n’han escollit un. Aquest s'ha projectat a la pissarra digital i en un paper d'embalar l'han repassat. Amb el paper d'embalar han realitzat el fons simulant l'hàbitat de l'animal. Ho han pintat amb pintura blava i aigua.

Després han combinat plastilina negra i blanca i l'han escampat amb els dits per sobre de la foca. En acabar, l'han  envernissat. Els bigotis els han fet amb fil de pescar.

Per últim, uns nens amb trossos de cartolina han copiat el nom de les parts de l'animal amb llapis i després ho han repassat amb retolador (bigotis, ulls, musell, aleta pectoral i aleta posterior). A la vegada, aprofiten el mural per anar enganxant allò que menja la foca: peixos, pops, gambes... El mural s'anirà completant a mesura que els nens vagin aprenent. 

Comparteix