Treball cooperatiu al bosc màgic

Els nens de P5 fan recerca d’informació als llibres que parlen del tema del projecte que estan treballant: les zebres.

| 16-11-2016

Els nens de P5 fan recerca d’informació als llibres que parlen del tema del projecte que estan treballant: les zebres.

El treball per projectes crea estratègies d’organització dels coneixements basant-se en el tractament de la informació, i estableix relacions entre els continguts d’aprenentatge. Treballar per projectes permet als infants organitzar el seu coneixement relacionant-lo amb el que ja posseeixen per arribar a la construcció de nous conceptes; facilita que l’aprenentatge sigui funcional i susceptible de ser aplicat en situacions noves i aprenentatges futurs.

La programació dels continguts del projecte s’escull basant-se en els objectius del curs i s’estructura en diferents fases: Què sabem?, Què volem saber?, Aprenem, Què hem après?

Treballem activitats motivadores, que es puguin realitzar de manera autònoma, amb materials rics i propers, utilitzant les TIC, realistes i que permetin la transferència de coneixements.

Comparteix