La importància del joc a Infantil

Parlem de joc quan l’infant gaudeix i apareix l’emoció. L’infant és autònom i pot assumir el repte sol o amb altres companys de joc. Pren decisions, pot triar, inventa, crea, investiga i reconeix. L’infant es concentra en allò que fa, no en el resultat.

| 10-11-2017

Parlem de joc quan l’infant gaudeix i apareix l’emoció. L’infant és autònom i pot assumir el repte sol o amb altres companys de joc. Pren decisions, pot triar, inventa, crea, investiga i reconeix. L’infant es concentra en allò que fa, no en el resultat.

Parlem de joc quan l’educador gaudeix i està atent a l’emoció que desperta en els infants, presenta l’activitat com a repte apassionant, introdueix el factor sorpresa i solucions no imaginades.

És joc quan el mestre respecta el ritme de cada infant, dóna llibertat en el procés i valora les diverses maneres de resoldre el repte. En el joc, l’adult entén l’error com a part del procés d’aprenentatge i no jutja el resultat.

A Infantil, hi són presents les activitats lúdiques perquè és també una forma d’aprendre motivadora, visual, que ens posa en contacte amb els altres i que ens és necessària per avaluar conceptes que anem introduint en el dia a dia.

Fem incidència en la importància del joc en aquestes edats, com una metodologia d’aprenentatge i de socialització.  Ens agrada oferir a l’infant diverses propostes perquè pugui triar. Creiem que el joc, a més de tenir un fort caràcter motivador, fa que el nen estableixi una relació entre ell i el seu entorn. El joc  promou  i fa realitat les seves fantasies, la seva capacitat creativa i d’expressió i permet desenvolupar el seu llenguatge i estructurar el seu pensament.