Debats a 1r de Batxillerat

Des de l'assignatura de Ciències per al Món Contemporani s'ha volgut potenciar i consolidar les expressions oral i escrita de l'alumnat.

| 19-05-2017

Durant el curs 2016-2017, les escoles de la Fundació Jesuïtes Educació es van sincronitzar per tal d'assolir un objectiu comú en les promocions de primer de Batxillerat. Des de l'assignatura de Ciències per al Món Contemporani s'ha volgut potenciar i consolidar les expressions oral i escrita de l'alumnat. Donat que és una assignatura de caràcter transversal, que inclou conceptes científics i l’impacte que tenen en la societat actual, s'ha apostat per la redacció de texts científics, les exposicions acadèmiques i, en aquest darrer trimestre, l'argumentació en el context d'un debat científic.

A Jesuïtesa Sarrià – Sant Ignasi, cada secció de primer de Batxillerat ha adoptat el format debat per tal de posar sobre la taula arguments a favor i en contra de determinats temes que causen controvèrsia, com l'homeopatia, la llibertat a Internet, la selecció embrionària o el dret a l'oblit. Donat l'èxit dels debats i la satisfacció per part dels grups classe i del professorat, s'ha decidit enfrontar alumnat de diferents seccions en un interessant debat final que ha tractat sobre un assumpte d'especial rellevància com és el funcionament del zoo de Barcelona.